Logo

Organisationen skall uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter att vi levererar tjänster med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

Kvalitetsfrågor skall ha en framträdande plats inom vår verksamhet.
Vi skall aktivt informera och utbilda våra medarbetare och intressenter.

VD säkerställer att policyn är förstådd inom företaget, mäter och utvärderar resultatet av företagets kvalitetsinsatser och arbetar med ständiga förbättringar

Vi skall hålla maskiner och utrustning i ett gott och ändamålsenligt skick, tillhandahålla motiverad och kunnig personal samt ha en hög servicenivå och tillgänglighet. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.

Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar.

Vidare skall kvalitetsarbetet vara väl förankrat i samtliga bolags organisationer genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner samt engagemang och krav från personal och övriga intressenter.

Denna policy skall också vara känd av alla som arbetar på uppdrag av oss.

 
Copyright © 2013 TO Transport & Oljeservice AB | Skapad av Lantech