Logo

Vi skall i alla avseenden bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagar och krav.

 

 Miljöfrågor skall ha en framträdande plats inom vår verksamhet.
 Vi skall aktivt informera och utbilda våra medarbetare och intressenter.

 Vi skall ständigt söka nya arbetsmetoder och nya material o kemikalier i syfte att förbättra miljön. Vi skall tillgodose våra kunders speciella krav.
 Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.

 Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att minska miljöpåverkan och eftersträva ständiga förbättringar.

Vidare skall miljöarbetet vara väl förankrat i samtliga bolags organisationer genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner samt engagemang och krav från personal och övriga intressenter.

Denna policy skall också vara känd av alla som arbetar på uppdrag av oss.
VD säkerställer att policyn är förstådd inom företaget, mäter och utvärderar resultaten av företagets miljöinsatser och arbetar med ständiga förbättringar.

 
 
Copyright © 2013 TO Transport & Oljeservice AB | Skapad av Lantech