Logo

Vi utför jordsanering när olja eller bensin har läckt ut i marken, det kan vara en liten läcka eller en hel bensinstation.

Vi har grävmaskin och krokbilar samt slamsugare.

Jordprover som vi tar, lämnas till Alcontroll för analys.

Förorenade jordmassor lämnas hos Sakab eller Stena Miljö.

Copyright © 2013 TO Transport & Oljeservice AB | Skapad av Lantech