Logo

Vid läckage i oljecisterner av plåt, utför vi svetsning, byte av rör, etc. 

Plastcisterner som ligger under jord, grävs upp och lämnas in för reparation.

Copyright © 2013 TO Transport & Oljeservice AB | Skapad av Lantech