Logo

Vi demonterar alla storlekar på oljetankar!!!

Vi sanerar och avgasar först cisternern och tillhörande ledningar med våran slamsugare.

Sedan sågar vi ner den med tigersåg och bär ut plåtarna. Rör som tillhör oljetanken tar vi bort.

När det gäller cisterner i mark, så sanerar och avgasar vi dessa, sedan tar vi  bort eller sandfyller dem, samt utfärdar intyg till Miljökontoret.

Copyright © 2013 TO Transport & Oljeservice AB | Skapad av Lantech